Đội xung kích EVNSPC trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3

  • Điện thoại di động
  • Bóng rổ
  • Sáng tạo