789BET-Dự báo tình hình nắng gắt và mưa giải nhiệt trong 10 ngày tới tại Hà Nội